Om FDF i Fredericia

FDF, Frivilligt Drenge- og PigeForbund, er en børne- og ungdomsorganisation som er startet helt tilbage i 1902. I dag findes der over 300 FDF-kredse fordelt over hele landet – og tre af kredsene findes i Fredericia.

Hver en kreds drives af frivillige voksne, som er klar til at give børn og unge en masse gode oplevelser, som gør dem i stand til at begå sig i et fællesskab – med tillid til sig selv og respekt for andre.

I FDF er det kristne menneskesyn er et naturligt grundlag for samværet og aktiviteterne. Derfor er FDF præget af fællesskab med plads til forskellighed.

I Fredericia er vi tre kredse;