Warning: Division by zero in /home/www/fdfifredericia.dk/wp-content/themes/twentyseventeen/template-parts/page/content-front-page.php on line 19

Om FDF i Fredericia

FDF, Frivilligt Drenge- og PigeForbund, er en børne- og ungdomsorganisation startet helt tilbage i 1902. Der findes over 420 kredse fordelt overhele landet med over 25000 medlemmer – og tre af kredsene findes i Fredericia.

I hver kreds finder du frivillige voksne ledere, som er klar til at give børn og unge en masse gode oplevelser, som gør dem i stand til at begå sig i et fællesskab – med tillid til sig selv og respekt for andre.

FDF er en del af det folkekirkelige børne- og ungdomsarbejde, og det kristne menneskesyn er et naturligt grundlag for samværet og aktiviteterne.
Derfor er FDF præget af fællesskab med plads til forskellighed.

I Fredericia er vi tre kredse;

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra